Skip to content
puncte
  • #

Scop

Scopul activităţii noastre medicale este să oferim pacienţilor servicii de sănătate performante, acordate cu profesionalism, într-o atmosferă civilizată şi prietenoasă. Ne propunem să alungăm teama inerentă a omului bolnav faţă de mediul spitalicesc şi actul medical şi să dobândim încrederea pacienţilor noştri în obţinerea unui rezultat pozitiv al efortului comun pentru ameliorarea stării lor de sănătate.

În activitatea educativă şi de formare a studenţilor şi medicilor rezidenţi oferim sprijin şi îndrumare pentru creşterea nivelului de pregătire profesională, dar şi pentru insuflarea unei atitudini responsabile, a înţelegerii pentru problemele pacienţilor; încurajăm implicarea în activitatea clinică şi de cercetare pentru construirea unei cariere profesionale care să aducă satisfacţii.

Promovăm cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată, căutarea unor noi metode de diagnostic şi tratament pentru afecţiunile specifice chirurgiei plastice, colaborarea interdisciplinară, împărtăşirea experienţei prin publicare, organizare şi participare la manifestări ştiinţifice.

Încurajăm colegialitatea şi munca în echipă, stimulăm dezvoltarea profesională a întregului personal, pentru obţinerea unui climat de muncă prietenos, care să permită dezvoltarea individuală şi îndeplinirea în condiţii bune a îndatoririlor de serviciu.

Dorim perfecţionarea continuă a comunicării şi relaţiilor între toţi factorii implicaţi în asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, creşterea prestigiului clinicii şi spitalului în faţa comunităţii din care face parte. Pe scurt, milităm pentru normalitate.