Skip to content
puncte
  • #

Trecut, prezent, viitor

Activitatea de chirurgie plastică în Spitalul Clinic Judeţean Timişoara a început în 1983, prin înfiinţarea unui departament de specialitate în cadrul Clinicii Chirurgie.

Din 1987 s-a înfiinţat Clinica de Chirurgie Plastică, condusă de Prof. Dr. Tiberiu BRATU, înfiinţându-se ulterior şi disciplina de specialitate la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş.

Iniţial activitatea secţiei s-a desfăşurat la parterul clădirii principale a Spitalului Judeţean, folosind facilităţile blocului operator (2 săli de operaţie) şi serviciile de investigare (laborator, radiologie, explorări funcţionale, etc) existente în spital. Competenţa profesională, experienţa, numărul şi calitatea pregătirii personalului secţiei au crescut continuu, permiţând abordarea unei patologii tot mai complexe.

Din 2003 activitatea secţiei se desfăşoară în clădirea CASA AUSTRIA, construită cu contribuţia poporului austriac (fundaţii, companii, dar şi simpli cetăţeni), la iniţiativa Profesorului Johannes Poigenfürst din Viena. Incinta găzduieşte două secţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (Chirurgie Plastică şi Politraumatologie), compartiment propriu de Anestezie şi Terapie Intensivă, serviciu de radiologie, compartiment de kinetoterapie, unitate de primire a urgenţelor, bloc operator. Clădirea este construită după standarde moderne, oferind condiţii de cazare la standarde europene, circuite funcţionale şi o dotare corespunzătoare, ameliorată continuu şi prin efort propriu al personalului secţiilor şi compartimentelor (finanţare prin proiecte de cercetare, studii clinice, alte resurse alternative).

Volumul activităţii de chirurgie plastică a crescut an de an, concretizat în creşterea numărului pacieţilor trataţi, atât prin spitalizare continuă cât şi ambulatori. De asemenea toţi ceilalţi parametri au avut un trend ascendent (numărul şi calitatea personalului, competenţa acestora, complexitatea cazurilor rezolvate, nivelul rezultatelor obţinute).

Promovăm o politică activă de îmbunătăţire a performanţelor, prin evaluarea calităţii serviciilor acordate, creşterea nivelului pregătirii profesionale, elaborarea de standarde şi protocoale terapeutice, dezvoltarea activităţii didactice şi ştiinţifice.

Planurile de viitor includ oferirea de servicii medicale de excelenţă pacienţilor noştri, diversificarea patologiei abordate, perfecţionarea pregătirii personalului permanent şi a celor aflaţi în procesul de instruire-formare, dezvoltarea unui mediu propice pentru desfăşurarea activităţilor zilnice (atmosferă prietenoasă, respect reciproc şi faţă de pacienţi, întărirea colaborării interdisciplinare, promovarea unui comportament profesionist), sporirea prestigiului clinicii, a spitalului, a activităţii medicale în general.